Planning

De bouw van de fietsparkeergarage start in augustus 2015 en duurt, inclusief de herinrichting van het bovenliggende plein, ca. 1 jaar. Zowel voorafgaand als tijdens de bouw zullen we u informeren over de werkzaamheden.

 

Wanneer

Wat

Afstemmingsmomenten met omgeving

Fase 1

1 september 2014 t/m juli 2015

Voorbereiding bouw door aannemer BAM.

1e voorbereidende werkzaamheden zoals:

 • Bomenkap.
 • Dempen Spoorslagsloot.
 • Inrichten werkterrein.
 • Werkzaamheden omleggen leidingen (WKO) warmte/koude opslag.
 • Factsheet november 2014.
 • 15 januari 2014 1e bewonersbrief voorbereidende werkzaamheden.
 • Juni 2015 2e bewonersbrief, flyers uitdelen op bouw Mahlerplein.
 • Vanaf juni maandelijks enquête versturen naar stakeholders.
  Vanaf 20 juli 2015

Start bouwrijp maken terrein ABN-AMRO.

 • Plaatsen van bouwhekken en transportbrug.
 • Verwijderen van beplanting en bestrating.
 

Fase 2

10 augustus 2015 tot medio november 2015

Start bouwwerkzaamheden fase 2 (grote bouwplaats).

 • Plaatsen hekwerk en transportband.
 • Aanvoer materieel (1 boorstelling, 2 drukstellingen, 3 hulpkranen en klein materiaal).
 • Drukken van 350 meter damwanden van 15 meter 'diep' en het boren van 240 boorpalenvoor fundering fietsparkeergarage, waterberging en ondergrondse verdieping ABN-AMRO.
 • Betonstort.
 • Aanbrengen tapis roulant (ingang roltrap parkeergarage).
 • Werkzaamheden bestrating  langs ITO-gebouw incl. terrassen vanaf 5 oktober t/m 28 januari 2016.
 • Augustus 2015; Starthandeling start bouw Fietsparkeergarage Mahlerplein.
 • Vanaf 1 oktober 2015 elke maand rondleiding over Mahlerplein (hard hat tours).
 • Vanaf 3 augustus 2 wekelijks spreekuur op maandagmiddag en woensdagochtend.

 

Eind november 2015 - januari 2016

Start herinrichting plein.

 • Afbouw binnen inrichting parkeergarage.
 • Herinrichting maaiveld en terreinafwerking.
 • Aanbrengen natuursteen.
 • Plaatsen 23 grote bomen met transparante kronen.
 • Informatiebijeenkomsten belanghebbenden Mahlerplein over herinrichting plein. Def. datum volgt nog.
 • Januari 2016 bewonersbrief voortgang.

Fase 3

Februari 2016

Start bouwwerkzaamheden fase 3 (kleine bouwplaats). Deel plein weer beschikbaar.

 • Bestrating openbare ruimte.
 • Verlichting en straatmeubilair.
 • Wanden parkeergarage gereed.
 • Februari 2016-juli 2016 start herinrichting plein met bestrating en bomen.

 

Zomer 2016

Definitieve oplevering en opening ondergrondse fietsparkeergarage en nieuwe inrichting Gustav Mahlerplein.

 • Aanbrengen  terreinverharding buiten bouwkuip.
 • Oplevering.
 • Juli 2016 bewonersbrief oplevering.
 • Augustus 2016 Opening Fietsparkeergarage en het “Nieuwe” Mahlerplein.
  December 2016 Opening paviljoen ABN-AMRO