Bouwmethode BAM

De herinrichting van het plein en de bouw van de fietsparkeergarage is in één opdracht aan aannemer BAM gegund. BAM heeft de aanbesteding verworven door zich significant te onderscheiden op het gebied van slimme bouwmethoden. Zo wordt de garage gebouwd middels de ‘wanden-dakmethode’1. Hiermee weet BAM de bouwoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, zowel in tijd als in hinder. Daarnaast is in het ontwerp een aanzienlijke meerwaarde geleverd op uitstraling en gebruiksgemak van de fietsparkeergarage.

Uiteraard blijven bedrijven, woningen en het station goed bereikbaar. We houden zoveel mogelijk rekening met de gebruikers en hopen daarnaast op uw begrip en medewerking.

Kenmerken uitvoering

  • Korte bovengrondse bouwperiode van 6 maanden
  • Damwanden worden gedrukt en palen geboord
  • Geen bouwverkeer tijdens ochtend- en avondspits en lunchtijden op het Gustav Mahlerplein
  • Overgrote deel van de maaiveldinrichting voor terrasseizoen 2016 klaar
  • Terrassen blijven in gebruik