ABN AMRO paviljoen

Het hoofdkantoor van ABN AMRO breidt uit met een paviljoen op de plek van de tuin, tegen het bestaande Gustav Mahlerplein aan. Met het nieuwe paviljoen wil ABN AMRO een inspirerende ontmoetingsplaats creëren voor collega’s, klanten en bewoners van de Zuidas.

Start bouw ABN AMRO

In juli startten de bouwwerkzaamheden op en aan het Gustav Mahlerplein voor de aanleg van de ondergrondse fietsparkeergarage, de herinrichting van het plein en de bouw van het ABN AMRO paviljoen. De bouwhekken zijn geplaatst en de grond is bouwrijp gemaakt. Vanaf 22 augustus is door ons gestart  met het drukken van de damwanden en daarna met het plaatsen van combischroefpalen.

BAM voert de projecten ondergrondse fietsparkeergarage, de herinrichting van het plein en de bouw van het ABN AMRO paviljoen tegelijkertijd uit voor gemeente Amsterdam Zuidas/projectorganisatie Zuidasdok en ABN AMRO. Door deze gezamenlijke aanpak is de bouwperiode korter en wordt de bouwoverlast beperkt.

Opening paviljoen ABN AMRO

De begane grond van het paviljoen wordt ingericht voor informele ontmoetingen. Op het dak van het paviljoen komt een openbaar toegankelijke daktuin met terras.  In de kelder komen vergader- en conferentieruimte voor ABN AMRO.

Tussen het paviljoen en het huidige pand van ABN AMRO komt een binnentuin. Op het dak van het paviljoen komt een openbaar toegankelijke daktuin met terras. Hierdoor komt er een mooie balans tussen het plein, pand en groenvoorziening. Er komt zo een aantrekkelijk entree- en verblijfsgebied en de leefbaarheid van het Gustav Mahlerplein wordt hiermee vergroot.

Beperken bouwhinder

Wij zetten in op slimme bouwmethoden om zo de bouwhinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Kenmerken van de bouw zijn:

  • Minder trillingen en geluidsoverlast door geavanceerde bouwmethoden
  • Geen bouwverkeer tijdens de ochtend- en avondspits en lunchtijden op het Gustav Mahlerplein
  • Terrassen blijven toegankelijk tijdens de bouw
  • Station Amsterdam Zuid blijft bereikbaar
  • Geen bouwverkeer tijdens de ochtend- en avondspits en lunchtijden op het Gustav Mahlerplein.